75درصد زمین های کشاورزی بستک به آبیاری نوین مجهز شده استعادل خورشیدی روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا ، سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی بستک را درمجموع سه هزارو 500هکتار عنوان کرد و افزود: تاکنون 2هزارو 500هکتار ازآنها به آبیاری نوین مجهز شده است.
این مقام مسئول با اشاره به استقبال بهره برداران و همچنین تامین وپرداخت 85درصد از هزینه های اجرای این طرح توسط دولت پیش بینی کرد درآینده ای نزدیک یکهزارهکتار باقی مانده نیز به آبیاری نوین مجهز شود.
خورشیدی از افزایش راندمان آب، کاهش هزینه های تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینه های کارگری، ارتقاء کیفیت محصول، افزایش درآمد کشاورز و کاهش مصرف سموم نباتی بعنوان مهمترین مزایای استفاده ازآبیاری نوین نام برد.
در آمارهای منتشره سازمان جهادکشاورزی هرمزگان سطح زیرکشت گیاهان زراعی بستک یکهزارو 642هکتار و باغهای آن نیز یکهزارو 721هکتار عنوان شده است.
شهرستان 80هزارنفری بستک که 80درصد جمعیت آن ساکن روستاها هستند در 180کیلومتری غرب بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد.
6149/6048
خبرنگار: رضا گیلانی ** انتشار دهنده : خلیل تنیدهانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید