کشاورزان از کشت متوالی گندم در زمین های زراعی خودداری کنندعظیم احمدی روز یکشنبه افزود: کشت متوالی گندم در یک مزرعه نه تنها باعث کاهش عملکرد شده بلکه باعث افزایش انواع بیماری ها از جمله بیماری های قارچی در گندم می شود.
او گفت: کشاورزان منطقه با هماهنگی کارشناسان این مدیریت باید از کشت پی در پی این محصول اجتناب نموده و با برقراری تناوب مناسب در زمین های زراعی از گسترش آفات و امراض در مزارع خود بکاهند و با حفظ حاصلخیزی خاک و رعایت اصول صحیح به زراعی برای اقتصادی کردن فعالیت های زراعی تلاش کنند.
مدیر جهاد کشاورزی گرمی افزود: در سال زراعی 95-96 حدود 60 هزار هکتار گندم در این شهرستان کشت شده بود که میزان تولید گندم بالغ بر 60 هزار تن بود.
به گزارش ایرنا ، احمدی از کشاورزان با توجه به رعایت الگوی کشت مناسب ، تناوب زراعی را در اولویت برنامه های کشت قرار بدهند.
وی همچنین در زمینه اهمیت کشت کلزا افزود: در سال جاری برنامه ریزی برای توسعه کشت کلزا در شهرستان صورت گرفته و در حال تهیه ارقام مناسب کلزا باسازگاری بهتر برای منطقه هستیم.
وی تصریح کرد: کشت کلزا از هزینه کمتری برخوردار بوده و حدود 2 برابر گندم درآمد دارد.
گرمی مغان در شمال اردبیل و در نوار مرزی جمهوری آذربایجان قرار دارد.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده
6018/6016انتهای پیام /*

‘;$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “”+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}
function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}ارسال به دوستان
شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید